Puolustusministeriö valmistelee lakiesitystä, jonka tavoitteena on varmistaa kansallinen turvallisuus kiinteistökaupoissa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle marraskuussa, jolloin esitys voidaan käsitellä vielä nykyisen eduskunnan aikana, kerrotaan puolustusministeriön maanantaina julkaisemassa tiedotteessa.

Tiedotteessa arvioidaan, että lait tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta.

Lakiesityksen mukaan valtiolle tulisi paremmat edellytykset puuttua kansallista turvallisuutta vaarantaviin kauppoihin. Tavoitteena on luoda useita eri keinoja, joista voidaan valita tilanteeseen sopivin, sanotaan puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) tiedotteessa.

Niinistön mukaan lakiesityksen valmistelussa on otettu huomioon perusoikeudet ja kiinteistökaupan sujuvuus.

Puolustusministeriössä on lisäksi valmisteltu esitys, jonka mukaan puolustusvoimien sotilasvirkaan voitaisiin nimittää vain Suomen kansalainen, jolla ei ole muun valtion kansalaisuutta.

Maanpuolustuskorkeakoulusta annettua lakia on puolestaan tarkoitus muuttaa niin, että upseerin virkaan voi opiskella vain sellaiset Suomen kansalaiset, joilla ei ole muun valtion kansalaisuutta.

Nykyisin Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa edellytyksenä ovat Suomen kansalaisuus, reserviupseerin koulutus, riittävä terveydentila, nuhteettomuus ja korkeintaan 26 vuoden ikä, paitsi lentäjillä 23 vuoden ikä. Joissakin tapauksissa Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voi myöntää poikkeusluvan.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan uuteen säännökseen tulee niin ikään mahdollisuus myöntää hakijalle eri vapaus kaksoiskansalaisuuden osalta.

Lähde: YLE