Mökkeily näyttää tuoreen mökkiselvityksen mukaan säilyttävän vahvan asemansa myös tulevaisuudessa. Hankkeen tarkoituksena oli luoda kuva vapaa-ajan asumisen tulevasta kehityksestä 15 vuoden sisällä.

Saaristoasiain neuvottelukunnan teettämän Nuoret aikuiset mökkeilijöinä 2030 -selvitysraportin kyselyn mukaan 82 prosenttia nuorista ja 84 prosenttia mökin omistajista arvioi, että vapaa-ajan asuminen tulee säilyttämään suosionsa tulevaisuudessakin.  Nuorista aikuisista 70 prosenttia piti todennäköisenä, että heidän vapaa-ajan asunnoilla viettämänsä aika on kasvanut vuonna 2030. Mökin omistajista vain 4 prosenttia ja nuorista 2 prosenttia arvioi, että nyt käytössä oleva mökki jäisi hoitamatta tai autioksi tutkimuksessa mitatulla ajanjaksolla.
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen pitää maan tasapainoisen kehityksen kannalta myönteisenä sitä, että mökkeily näyttää selvityksen mukaan säilyttävän vahvan asemansa myös tulevaisuudessa.
Selvityksen mukaan mökkeilyä koskeva jakamistalous sai nuorten aikuisten keskuudessa kannatusta.  47 prosenttia valitsi itselleen mieluisaksi vaihtoehdoksi vuokratun ja 43 prosenttia yhteisomistuksessa olevan mökin.
– Mökkeilyn kehityksen kannalta tärkeää on, että nuorille aikuisille on tarjolla riittävästi yhteisomistuksellisia ja yhteiskäyttöisiä mökkejä sekä kohtuuhintaisia vuokramökkejä, toteaa saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen.

Suomi on suhteellisesti Euroopan suurin mökkeilymaa. Mökkibarometri 2016 -tutkimuk­sen mukaan vapaa-ajan asuntoja on 600 000 ja niillä on 2,4 miljoonaa säännönmukaista käyttäjää. Rahaa mökkeilyyn käytetään vuosittain 6,2 miljardia euroa, minkä työllisyysvai­kutus on 60 000 työpaikkaa.
Tutkimuksen kohderyhmä poimittiin satunnaisotannalla. Kysely lähetettiin kahdelle tuhannelle 25–45-vuotiaalle vastaajalle sekä kahdelle tuhannelle mökin omistavalle taloudelle. Vastauksia saatiin yhteensä 1121. Hankkeen konsulttina toimi FCG Finnish Consulting Group. Nuoret aikuiset mökkiläisinä 2030 – selvitysraportti julkistettiin 7.4.2017 Oma Mökki -messuilla Helsingissä.

Lähde: MMM