Miten hoituu kiinteistön panttaus velan vakuudeksi?

Kiinteistön panttaus eli kiinteistön käyttäminen velan vakuutena tapahtuu hakemalla kiinteistöön kiinnitys ja luovuttamalla kiinnityksestä saatu panttikirja velkojalle. Kiinnitystä saa hakea kiinteistön omistaja, jolla on lainhuuto kiinteistöön taikka purkavan tai lykkäävän ehdon vuoksi lepäämään jätetty lainhuutohakemus.

Kiinnitys vahvistetaan hakemuksessa ilmoitetun rahamäärän suuruisena. Rasitustodistuksesta ilmenevä kiinnitys ja vahvistetun kiinnityksen perusteella annettu panttikirja osoittavat sen määrän, jonka velkoja voi kiinteistöstä panttikirjan perusteella enintään saada. Panttioikeus voidaan perustaa kiinteistöön, sen määräosaan ja määräalaan sekä kirjaamisvelvollisuuden alaiseen maanvuokraoikeuteen.

Sitovan kiinteistön panttauksen edellytyksenä on, että panttikirja on luovutettu velkojan hallintaan saamisen vakuudeksi. Jälkipanttaus voidaan toteuttaa panttikirjan haltijalle eli yleensä ensipantinsaajalle tehdyin ilmoituksin. Panttioikeuden panttikirjan hallinnalla saava velkoja voi luottaa siihen, että lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tiedot kiinteistön omistajasta pitävät paikkansa.

Jos panttikirja on kolmannella henkilöllä, panttioikeus tai jälkipanttioikeus kiinteistöön saadaan, kun panttikirjan haltija on saanut panttauksesta tiedon kiinteistön omistajalta. Panttioikeuden saa myös silloin, kun velkoja on panttikirjan haltijalle esittänyt omistajan kirjallisen todistuksen panttauksesta. Jos panttikirja on kiinnityshakemuksessa määrätty annettavaksi nimetylle velkojalle saamisen vakuudeksi, velkoja saa panttioikeuden, kun kiinnitys vahvistetaan.