Kiinteistökaupan kulut muodostuvat yleensä kiinteistönvälityspalkkiosta, asiakirjakustannuksista, lainhuudatuksesta ja mahdollisista veroista.

Kiinteistökaupan kulut

Välittäjän kulut
Kiinteistön myynnin kuluista yksi yleisimmät kuluista on välittäjän palkkio kiinteistön myynnistä. Välittäjän kustannukset ovat tyypillisesti sidottuja myyntihintaan, mistä välittäjän palkkio on tietty prosenttiosuus. Toinen hinnoittelun tapa on kiinteähintainen välityspalkkio. Välittäjää ei ole kuitenkaan pakko käyttää, vaan kiinteistön voi myydä itsekin myös ilman välittäjää.

Asiakirjakustannukset
Välitystoimeksiantoon kuuluu monesti kaikista asiakirjoista syntyvät kustannukset, mutta etenkin jos välittäjää ei käytetä, tulee myyjälle (tai sopimuksen mukaan myös ostajalle) vastattavaksi esimerkiksi kiinteistön kauppakirjan laatimisen kustannukset. Kauppakirjan voi laatia esimerkiksi lakimies. Kauppakirjan saa tehdä myyjä ja ostaja itsekin, jos osaavat sen hyvin tehdä. Muita asiakirjakustannuksia syntyy esimerkiksi kiinteistörekisterin tai lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin otteiden tai karttaliitteiden tilaamisesta tai muiden ulkopuoliselta tilattavien asiakirjojen tai tositteitten hankkimisesta.

Kaupanvahvistajan palkkio
Kiinteistökauppa on vahvistettava. Kaupanvahvistuksen hoitaa julkinen kaupanvahvistaja, jonka palkkio on asetukseen perustuva kiinteä hinta, joka on hieman sadan euron päälle.

Asiamieskulut
Kiinteistönkaupassa voidaan käyttää asiamiestä eli valtuuttaa joku henkilö myyjän tai ostajan puolesta tekemään käytännön toimenpiteet. Asiamieheksi voidaan valtuuttaa esimerkiksi lakimies tai muu henkilö, joka osaa toimia oikein kaupan tekemiseksi. Asiamiehen kulut ovat valtuuttajan ja asiamiehen välillä vapaasti sovittavissa.

Verot
Ostaja on yleensä varainsiirtoverovelvollinen kiinteistön ostamisesta. Jos kiinteistö myydään alihintaisella kaupalla eli enintään 75 %:lla käyvästä hinnasta, on ostaja lahjaverovelvollinen käyvän hinnan ja toteutuneen kauppahinnan välisestä erotuksesta. Jos myyjä tekee kiinteistön myynnillä voittoa, menee siitä luovutusvoittovero, ellei kyse ole verovapaasta myynnistä.

Lainhuudatus
Ostajan on haettava kiinteistön saannolleen lainhuutoa. Lainhuudon hakeminen on maksullista.

Reklamaation kustannukset
Kiinteistökaupan jälkeen voi vielä syntyä kauppaan liittyviä kuluja sen vuoksi, että ostaja reklamoi ja esittää vaatimuksia myyjää kohtaan kiinteistön virheen vuoksi. Tällaisten vaatimusten käsittelyyn on ehdottoman suositeltavaa palkata lakimies, koska vaatimukset ovat monesti liian suuria, intressit varsin isoja ja kiinteistökaupan virhevastuu on monitahoinen ja hankalakin asia.